6050 Күнделікті сағат 9:00-дан 20:00-ге дейін
РусскийKazakh
 

Moneyman несиелер:

  • 150 000 тенгеге дейiн
  • Үйден шықпай-ақ
  • Рәсімдеу 10 мин. ішінде
  • Жауабы 5 мин ішінде
  • Ақша 24 сағат ішінде
Қарызды алу

ЖШС «Онлайн Финанс» Несие беру шарттарымен қызмет көрсету 

Қарыздар беру және қызмет көрсетудің осы Ережелері (әрі қарай – Ережелер) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес әзірленді және «Онлайн Финанс» ЖШС (Серіктестік) пен қарызгер болып табылатын жеке тұлға (әрі қарай мәтін бойынша – клиент) арасында Клиенттің Серіктестіктен қарыз алуына байланысты туындайтын қатынастарды реттейді.

Ережелерде Қарыз келісімшарты бойынша құқықтар мен міндеттер тізімі, сондай-ақ Қарыз келісімшартының шарттарын тиісінше орындауға қажетті ақпарат бар.

1ТАРАУ. ПАЙДАЛАНЫЛАТЫН ТЕРМИНДЕР

Осы Ережелерде бас әріппен жазылған, төменде көрсетілген терминдердің келесідей мағыналары бар:

Акцепт (Құптау) – Серіктестіктің Қарыз сомасын аудару немесе Қарыз келісімшартының мерзімін ұзарту, немесе Клиенттің Қарыз келісмшарты бойынша қарыздық борышын қайта құрылымдау арқылы көрсетілген Клиент Офертасының шарттарымен келісуі;

Сауалнама – Клиент Серіктестіктің сайтын тіркелген кезде өз бетінше берген Клиент туралы мәліметтер бар құжат;

Сыйақы – Қарызды пайдаланғандық үшін Негізгі қарызға Серіктестікке тиесілі жылдық өлшемнің есебінен пайыздық көрсеткішпен белгіленген төлем;

Төлемдер кестесі – Қарыз сомасы, қарызды өтеу тәсілі, қарызды беру және өтеу, Қарыз бойынша сыйақы мерзімі, Клиенттің төлеуі тиіс ақшалай қаржының сомасы (кезекті төлемдер меозімі мен мөлшері) туралы ақпарат бар құжат;

Ақшалай аударым – Серіктестіктің Клиентке қаржыны  төлемдік жүйесін пайдаланып аударуы;

Қарыз келісімшарты (әрі қарай мәтін бойынша - Келісімшарт) – Серіктестіктің Клиенттің Офертасына Акцепт (Құптау) арқылы Қарыз беру туралы Серіктестік пен Клиент арасында жасалған келісімшарт;

Қарыздық борыш – Клиенттің Серіктестікке төлеуге тиісті, Негізгі қарыз сомасын, қарызды пайдаланғандық үшін есептелген, бірақ  төленбеген соманы, комиссиялар, айыппұлдар, өсімпұлдар, тұрақсыздық айыбы және Ережелерде және/немесе Қарыз келісімшартында қарастырылған басқа да төлемдерді қоса алғандағы барлық ақшалай сома;

Қарыз — мерзімділік, төлемділік және қайтарымдылық шарттары бойынша кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыруға қатысы жоқ, тұтынушылық мақсаттарға Қарыз келісімшартының шарттарына сәйкес Серіктестік Клиентке Қазақстан Республикасының валютасымен – теңгемен беретін ақшалай қаржы;

Өтінім – Клиенттің Қарыз беру туралы Оферта түріндегі ұсынысы бар Серіктестіктің белгілеуі бойынша құрастырылған құжат;  

Клиенттің жеке кабинеті – Қарыз беру мен Клиенттің Қарызды қайтаруына байланысты Серіктестік пен Клиенттің арасындағы өзара іс-қимылдың электрондық механизмі;

Клиент – Клиенттің Өтінімде мазмұндалған жасаған ұсынысының (Офертасы) негізінде Серіктестік Қарыз келісімшартын жасасқан жеке тұлға;

Серіктестік - «Онлайн Финанс» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, БСН  мемлекеттік тіркеу нөмірі орналасқан мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, 050000, Алматы қ.,  Курмангалиева 14.

Әріптес Ұйым – Қарыз келісімшартын жасасу және орындауды мақсатында Серіктестікпен әріптестік қатынастардағы заңды тұлға;

Негізгі Қарыз — жасалған Қарыз келісімшарты аясында Клиенттің Серіктестіктен алған, Клиент қайтармаған (өтелмеген) ақша сомасын білдіретін Клиенттің қарыздық борышының бір бөлігі;

Оферта – Клиенттің осы Ережелердің шарттары бойынша, Қарыз келісімшартын жасау туралы ұсынысы немесе Қарыз келісімшартының қолданыс мерзімін ұзарту туралы ұсынысы бар Клиенттің Серіктестікке беретін Өтінімдегі Қарыз келісімшартын жасау туралы ұсынысы;

Әлеуетті Клиент – Серіктестікпен Қарыз келісімшартын жасау ойы бар жеке тұлға;

Құпиялылық Саясаты – Клиенттер мен Әлеуетті Клиенттердің дербес мәліметтерін сақтау мен өңдеуді сипаттайтын құпиялылық саясаты;

Қайта құрылымдау – Қарыз келісімшартының шарттарын, ішінара: Қарыз беру мерзімін өзгерту (оны ұзарту), Қарызды пайдаланғандық үшін сыйақы мөлшерін, Клиенттің мойнындағы Қарыздық борышының мөлшерін өзгерту, сондай-ақ Төлемдер кестесін құрастыру;

Сайт – мекен-жайы бойынша орналасқан Серіктестіктің ғаламтор-беті;

Есепшот – Клиентке Оферта мен осы Ережелерге сәйкес Қарыз сомасы аударылатын Клиенттің банктік есепшоты (Клиентке тиесілі банктердің есепшоты, банктің реквизиттері бар банктік есепшоттың нөмірі).

Осы Ережелерде көрсетілген терминдер Өтінімдерге, Офертаның Акцепті (Құптауы) кезінде жасалған Қарыз келісімшарттарына және осы Ережелер бойынша Клиент пен Серіктестіктер арасындағы қатынастардың туындауына байланысты рәсімделетін, егер құжаттардың өзінде басқаша түсіндіру белгіленген болмаған болса таралады.

2 ТАРАУ. ҚАРЫЗ АЛУ ҮШІН ЖҮГІНУ ТӘРТІБІ

2.1. Серіктестік Қарыз алуға берілген Өтінімдерді келесі шарттар сақталған кезде ғана қарастырады:

2.1.1. Әлеуетті Клиент Қазақстан Республикасының азаматы болып табылады;

2.1.2. Әлеуетті Клиент 18 (он сегіз) жасқа толған;

2.1.3. Әлеуетті Клиент Қазақстан Республикасының аумағында тұрақты тіркелген.

2.2. Келісімшарт Клиент Офертасын Серіктестіктің Акцепті (Құптауы) арқылы жасалады;

2.3.  Оферта Оферталар құрастыру үшін ұсынылған формада құрастырылады, оны Сайттан табуға болады;

2.4.  Серіктестікке Қарыз алуға Офертаны бірінші рет жіберіп отырған Клиентке Қарыз беру 75 000 (жетпіс бес мың) теңгеден аспайтын мөлшерде жүзеге асырылады. Бұрын Серіктестікпен қарыз келісімшартын жасасқан және өз міндеттерін тиісті ретімен, яғни толық көлемде және белгіленген мерзімде орындаған Клиент қайтадан (екінші рет және одан кейін) жүгінген кезде, Қарызды 150 000 (жүз елу мың) теңге мөлшерінде алуына болады;

2.5.  Қарыз Келісімшартының сомасы мен қолданыс мерзімін Клиент Офертада өз бетінше көрсетеді;

2.6.  Клиент қарыздың берілген сомасын және Қарызды пайдаланғандығы үшін есептелген сыйақыны Келісімшартпен шарттастырылған тәртіп пен мерзімде беруге міндеттенеді;

2.7. Қарыз алу ойында бар Әлеуетті Клиент Сайтқа салынған СМауалнаманы толтыру арқыл Сайтта тіркелуі тиіс. Сөйтіп Әлеуетті клиент Серіктестікке келесі ақпаратты беруге келісім береді: тегі, аты, әкесінің аты; жынысы; туылған күні мен жері; жеке куәлігінің мәліметтері; ЖСН; тұрғылықты жері мен қандай негізде екендігі (жалдама немесе тұрғын үйдің тұлғаның жеке меншігінде болуы), отбасылық жағдайы, балаларының саны, меншігінде көлік құралының болуы, көлік құралының тіркеу нөмірі (егер бар болса); білім деңгейі; жұмыспен қамтылуы туралы мәліметтер; айлық табысының мөлшері; келесі жалақының күні; өмір сұріп отырған өңір; телефон нөмірі; үй телефонының нөмірі (бар болса); жұмыс телефонының нөмірі (бар болса); электрондық пошта;

2.8. Сауалнама толтырған кезде Клиент қажетті жолдарды (банктік картаның ревизиттерін, банктік есепшоттың нөмірі мен банктің реквизиттерін) толтыра отырып, қарыз алу тәсілдерінің ұсынылған нұсқаларының бірін өз бетінше таңдайды;

2.9.  Әлеуетті Клиент, келісім береді:

2.9.1.Серіктестіктің ол өзі Сайт арқылы Серіктестікке ерікті түрде, өз бетімен және өзінің мүддесі үшін SMS-хабарламаларында,Қазақстан Республикасының дербес мәліметтерді қорғау туралы қолданыстағы заңнамасына сәйкес кез келген байланыс құрылн пайдалан отырып ауызша және жазбаша беретін оның дербес мәліметтерін өңдеуді жүзеге асыратындығымен. Бұл жерде дербес мәліметтерді өңдеудің астарында осы тұлғалардың Келісімшарт бойынша мерзімі өткен қарыздық борышты өндіріп алуға бағытталған әрекеттерді жүзеге асыру мақсатында жасалған Қарыз келісімшарты аясында Серіктестіктің дербес мәліметтерді жинақтауға, сақтауға, өзгертуге, толықтыруға, пайдалануға, таратуға, дара биліктен айыруға, оқшаулауға және жоюға бағытталып жасаған әрекеттерінде түсіндіріледі;

2.9.2.Қарыз келісімшартын жасау немесе Қарыз беруден бас тарту мақсаттары үшін дербес мәліметтерді пайдалануға, сондай-ақ Клиент Қарыз келісімшарты бойынша өз міндеттерін бұзған жағдайда ақшалай қаржыны соттық немесе сотқа дейінгі тәртіппен өндіріп алуға;

2.9.3.Серіктестіңтің Қарыз келісімшарты бойынша Клиент өзінің міндеттерін толығымен тиісінше орындаған сәтке дейін барлық алынған дербес мәліметтерді пайдалануға құқылы екендігімен. Әлеуетті Клиент Серіктестіктен Серіктестіктің қызметтері мен акциялары туралы жарнамалық материалдарды алуға келісім береді;

2.9.4.Серіктестіктің оның төлемдік қабілетін анықтау мақсатында ол туралы кез келген үшінші тұлғадан ақпарат сұрауына;

2.9.5.Серіктестіктің Клиент туралы мәліметтерді несиелік бюроға беруге және несиелік бюроның Серіктестікке Клиент туралы несиелік есеп беруіне Клиенттің келісімн алғандығына. Несиелік бюроны таңдау құқығы Серіктестікке беріледі.

2.10. Әлеуетті Клиент, Серіктестіктің Әлеуетті Клиентке Клиент Сайттағы Сауалнаманы толтырған (тіркелген) кезде Клиент көрсеткен ұялы телефонға жіберген арнайы кодты Сайттағы Клиенттің Жеке кабинетінде белсендіру арқылы толтырылған байланыс мәліметтерінің дұрыстығын растауы тиіс. Көрсетілген арнайы код бірегей болып табылады және Қазақстан Республикасының 07.01.2003 N 370-II «Электрондық құжат және электрондық сандық қол туралы» Заңының нормаларына сәйкес қарапайым электрондық қолды білдіреді;

2.11. Егер де Әлеуетті Клиент осы Саясатта көрсетілген шарттармен Қарыз алуға келіскен жағдайда, ол Серіктестіктің Сайтындағы Жеке Кабинеті м еханизмін пайдалан отырып Серіктестікке Оферта жіберіп Келісімшарт жасауға өзінің келісімін растауы тиіс.

2.12. Клиент пен Серіктестік Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінің 395 бабының ережелеріне сәйкес ондағы көрсетілген Клиентті сәйкестендіретін ақпарат (Қазақстан Республикасының азаматының жеке куәлігінің мәліметтері, ЖСН, Клиенттің тіркелген жері, ұялы телефонның нөмірі, электрондық поштаның мекен-жайы), сондай-ақ арнайы код бар Офертаны Клиент өзінің өз қолымен қйылған қолының баламасымен (сәйкестендіруші ақпараттың жиынтығымен) тиісінше қол қойды деп саналатындығын келісті;

2.13 Тармақ: Серіктестікпен алынған Оферттер Әлеуетті Клиентпен қайта шақырылмайды. Егер Әлеуетті Клиент Серіктестің Акцептінен кейін оферттерден және займ сомалары аударылғаннан кейін Займнан бас тартатын болса, Әлеуетті клиент Серіктестік займды берген күннен бастап 1 (бір) жұмыс күні ағымында Серіктестікке Займ сомасынан 10 % (он пайыз) мөлшерінде айыппұл төлеп, Серіктестіктің есеп-шотына Займ сомасын қайтарады. Әлеуетті Клиенттің осы тармақта көрсетілген шатты бұзуы Әлеуетті Заемшының Займ шартымен келісу фактісін растайды және Серіктестікке Займ сомасын қайтару бойынша Әлеуетті Заемшының міндетін туындатады;

2.14. Серіктестік Клиенттің Офертасын Құптау сәтіне дейін осы Ереежелерде қарастырылған қызметтерді ұсынуға және міндеткерліктерді атқаруға міндетті емес;

2.15. Серіктестік келісімшарт бойынша өзінің құқық талаптарын кез келген үшінші тұлғаға толығымен немесе ішінара беруге құқылы, сонымен бірге:

2.15.1. Серіктестік осылайша беруді жүзеге асыруға қажетті Қарыз, Қарыздық борыш, Клиент туралы ақпаратты,  үшінші тұлғаларға, сондай-ақ оның агенттеріне және басқа да ол уәкілеттендірген тұлғаларға ашуға, сондай-ақ мұндай тұлғаларға сәйкес құжаттарды, соның ішінде Өтінішті, беруге;

2.15.2. Келісімшарт бойынша Серіктестік өзінің талап ету құқықтарын толығымен немесе ішінара берген Серіктестік немесе тұлға, сондай-ақ оның агенттері немесе ол уәкілеттендірген оның агенттері Клиентке берілген талап ету құқықтарына қатысты төлемдерді жүзеге асыруға арналған есепшотты көрсетіп (Келісімшарт бойынша Серіктестіктің берген талап ету құқықтары туралы сәйкес құжаттарды қоса беріп) жасалған берушілік туралы хабарламаны жіберуге/беруге құқылы. Бұл жағдайда Клиент берілген талап ету құқықтары бойынша өз міндеттерін орындауды сәйкес хабарламада көрсетілетін есепшотқа және сол тәртіпте жүзеге асыру тиіс.  

3 ТАРАУ. ӨТІНІМДІ ҚАРАСТЫРУ ТӘРТІБІ

3.1. Серіктестік Әлеуетті Клиенттің Серіктестікке Офертті жіберген мерзімнен бастап 1 (бір) жұмыс күнінен кешіктірмей, Әлеуетті Клиенттің Офертте көрсеткен мөлшерде және шартпен Қарызды беру немесе беруден бас тарту туралы шешім қабылдайды;

3.2.  Серіктестік Қарызды беру немесе беруден бас тарту туралы шешімді, Әлеуетті Клиент берген Оферта, сондай-ақ Әлеуетті Клиенттің Өтінімде ұсынған, кез келген қосымша ақпараттар негізінде қабылдайды;

3.3.  Серіктестіктің келесі жағдайларда Әлеуетті Клиентке Қарыз ұсынбауға құқығы бар:

3.3.1. Клиент ұсынған ақпаратта Клиенттің ықтимал төлем қабілетсіздігі дәлелденгендіктен, Серіктестіктің Қарыз уақытылы қайтарылмайды деп ойлауға негізі болғандықтан;

3.3.2. Әлеуетті Клиент туралы деректердің, осы Ережеде белгіленген, Қарыз ұсыну талаптарына сәйкес келмеуі;

3.3.3. Әлеуетті Клиент ұсынған ақпарат анық болып табылмағанда;

3.3.4. Әлеуетті Клиенттің бұрын ұсынылған Қарыз бойынша Серіктестік алдында өтелмеген берешегі болған жағдайда (оның ішінде,  қайтару мерзімі Клиенттің қайта Қарыз сұрап өтінген кезінде аяқталмаған Қарыз бойынша берешек);

3.3.5. Клиенттің несиелік тарихында Клиенттің үшінші тұлғалар алдында өзінің міндеттемелерін дұрыс орындамағаны туралы мәлімет болған жағдайда.

3.4. Серіктестік Әлеуетті Клиентке Қарыз беру туралы немесе  Әлеуетті Клиентпен Қарыз туралы шарт жасаудан бас тарту туралы қабылдаған шешімі туралы кез келген қол жетімді әдіспен, оның ішінде Өтінімде көрсетілген Әлеуетті Клиенттің электрондық поштасы арқылы да  хабарлайды;

3.5. Серіктестіктің Әлеуетті Клиентпен Қарыз туралы шарт жасаудан дәлелденген шешімі, Серіктестіктің Клиент тарапынан бас тартудың негіздемесі жөнінде сәйкес жазбаша сұранысты алған сәттен бастап 5 (бес) жұмыс күнінен аспайтын мерзімде, жазбаша түрде ұсынылуы мүмкін;

3.6. Тармақ. Әлеуетті Клиент Займды беру туралы оң шешімді қабылдағаннан кейін Серіктестіктің сұрауы бойынша Серіктестіктің мына мекен-жайына pass@moneyman.kz Жеке басы куәлігінің түпнұсқасынан сканирленген көшірмелерді беруге тиіс.

4 ТАРАУ. ҚАРЫЗДЫ ҰСЫНУ ТӘРТІБІ

4.1. Серіктестіктің Әлеуетті Клиентке Қарыз беру туралы оң шешім қабылдаған жағдайында, Серіктестік Қарызды Клиентке Офертада, Шотта көрсетілген Қарыз Сомасының бір мезгілдік аударымы түрінде ұсынады;

4.2. Ақшалай қаражатты аудару, Қарыз беру туралы оң шешім қабылдаған сәттен бастап 5 (Бес) жұмыс күнінен кешіктірмей жүзеге асырылады;

4.3. Шотқа Қарыз сомасын аудару не Клиенттің ақшалай аударымды  төлемдік жүйесі бөлімшесінен, атап айтқанда:  Клиенттің ақшалай қаражатты нақты алу мерзімінен кешіктіріп алғанын растамайтын шартымен, Серіктестіктің есепшотынан ақшалай қаражатты (Қарыз Сомасын) шығарған күннен кейінгі, бірінші жұмыс күні алуы, Клиентке ақшалай қаражатты аудару сәті болып мойындалады;

4.4. Қарыз сомасын аудару, Офертаның толық және шүбәсіз акцепті болып табылады, ал осы Ереженің 4.3. т. сәйкес Қарыз Сомасын аудару мерзімі – Қарыз Шартын жасау мерзімі болып табылады;

4.5. Серіктестік пен Клиент арасында жасалған Қарыз Шарты бойынша қатынастар аясында жүргізілетін барлық төлемдер тек ғана қолма-қол ақшасыз түрде жүзеге асырылады.

5 ТАРАУ. СЫЙАҚЫ ЕСЕПТЕУ ТӘРТІБІ

5.1. Қарызды пайдаланғандығы үшін Клиент Серіктестікке Қарыз келісімшарты мен осы Ережелердің 5.4. тармағында көрсетілген Төлем кестесінде белгіленген мөлшерде Сыйақы төлеуге міндетті;

5.2. Қарызды пайдаланғандық үшін сыйақы осы Ережелердің;

5.3. Тармағына сәйкес Қраыз алынған күннен кейінгі күннен бастап Қарызды қайтарған күнді қоса алғандағы Қарыз сомасының қалдығына есептеледі;

5.4. Қарызды пайдаланғандық үшін Қарыздық борыш соамсын есептеген кезде қолданылатын Сыйақы төменде келтірілген кестеге сәйкес есептеледі:

Қарыз келісімшартының мерзімі, күн

Күніне сыйақы мөлшері, %

 7 (жетеуден) кем

2,50

 8 (сегіз)

2,40

 9 (тоғыз)

2,30

 10 (он)

2,20

 11 (он бір)

2,10

 12 (он екі) және одан көп

2,00

5.4.1 Тармағында қарастырылған мөлшерде, Қарыз сомасы қайтарылуы тиіс болған күннен бастап оны Қоғамға қайтарған күнге дейін  Сыйақы есептелетін және төленуге тиісті болады.

Қарыз келісімшартының мерзімі, күн

Күніне сыйақы мөлшері, %

 7 (жетеуден) кем

1,50

 8 (сегіз)

1,40

 9 (тоғыз)

1,30

 10 (он)

1,20

 11 (он бір)

1,10

 12 (он екі) және одан көп

1,05

 13 (Он үш) және одан көп

1,00

5.5. Тұтынушы Қарыз сомасын белгіленген мерзімде қайтармаған жағдайда, несие соммасына Ереженің Тармағында қарастырылған күніне 0,01% мөлшерде Қарыз сомасы қайтарылуы тиіс болған күннен бастап оны Қоғамға қайтарған күнге дейін Сыйақы есептелініп және төленуге тиісті.

6 ТАРАУ. ҚАРЫЗ СОМАСЫН ҚАЙТАРУ

6.1 Қарыз сомасын қайтару Қарыз мерзімі аяқталған соң бірыңғай төлеммен жүзеге асырылады және оған негізгі қарыз сомасы мен осы Ережелердің 5 Тарауында белгіленген тәртіпке сәйкес есептелген сыйақы кіреді;

6.2. Осы Ереежелерде мазмұндалған шарттармен берілген қарыздарды Клиент Клиенттің Серіктестікке осы Ережелердің 4 Тарауында белгіленгендей, Клиентке ақшалай қаржы берілген сәттен бастап 5 (бес) күннен кем емес жұмыс күні өткен соң толығымен немесе ішінара  өтей алады;

6.3. Қарызды мерзімінен бұрын өтеу негізгі қарыз сомасы мен осы ережелердің 5 тарауына сәйкес Қарыз сомасын мерзімінен бұрын өтеу күніне есептелген сыйақыны қоса алғандағы бірмезгілдік төлеммен жүзеге асырылады;

6.4. Егер де Серіктестік мерзімінен бұрын өтеу сомасын толық көлемде алмаса, Қарыз келісімшарты бұрын келісілген шарттарда сақаталады, сонымен бірге Клиенттің қарыздық борышты өтеуге ақшалай қаржыны салмауы қарыздық борышты мерзімінен бұрын өтеу туралы өтінішті кері қайтарып алуымен теңестіріледі;

6.5. Клиент үшінші  тараптар арқылы Серіктестіктің пайдасына ақшалай қаржыны аударған кезде төлемдерді кідірту тәуекелдерін өз мойнына алады. Төлемнің кідіруін болдырмау мақсатында Серіктестік қарыздық борышты алдын ала төлеуге кеңес береді;

6.6. Қарызды қайтару сәті болып Серіктестіктің есептік шотына қарыздық борыш сомасын есептеу саналады;

6.7. Серіктестік Клиенттен түскен ақшалай қаржыны қарыз келісімшарты бойынша қарыздық борышты өтеуге келесі кезектілікпен жібереді:

6.7.1. Серіктестіктің Клиентті Қарыз келісімшарты бойынша міндеттерін өтеуге байланысты шығындары;

6.7.2. Осы Ереженің 7.1. тармағына сәйкес тұрақсыздық айыбы сомасы;

6.7.3. Қарыз қайтарылуы тиіс болған күннен кейінгі күннен бастап ол іс жүзінде қайтарылған күнге дейінгі мерзім ішінде есептелген сыйақы;

6.7.4. Қарыз берілген күннен бастап ол қайтарылған күнге дейінгі мерзім ішінде есептелген сыйақы;

6.7.5. Негізгі қарыз.

6.8. Егер тұтынушы келісім  шарттың  мерзімін ұзартқысы келсе, несиенің мерзімі  аяқталғанынша Серіктестікке өтініш жолдауына болады. Қарыз туралы келісімді ұзарту үшін Серіктестіктің (ұзарту) Сайтында жеке кабинет  қызметін пайдалана отырып қалыптастырылады. Қарыз туралы келісімшарттың мерзімін ұзарту жағдайы (ұзарту) клиент айыпақы төлейді Келісім-шартты күн сайын ұзарту (ұзарту) үшін несие сомасы (негізгі) 1,5% мөлшерінде тұтынушымен қосымша өтемақы төленеді.

Көрсетілген ақшалай қаржы (айыпақы) Серіктестіктің есептік шотына түскен және олардың түскендігін Серіктестік Клиенке электрондық поштамен немесе SMS –хабарламамен (Қарыз келісімшартын ұзарту туралы Офертаның Құптауы) сәйкесінше хабарламаны жіберу арқылы растаған сәттен бастап қарыз келісімшарты Клиент көрсеткен мерзімге ұзартылған болып саналады. Клиенттің Қарыз келісімшартын ұзарту құнын төлеуі Қарыз келісімшартын ұзартуға Оферта жіберілген күннен бастап бір жұмыс күнінен аспайтын мерзімде бірмезгілдік төлеммен жүзеге асырылуы тиіс.

Сонымен бірге Қарыз сомасын қайтару мерзімі 28 (жиырма сегіз) күнтізбелік күннен артық емес мерзімге ғана ұзартыла алады. Ұзарту қызметімен шектеусіз пайдалануға болады;

6.9. Егер де Клиент Қарыз сомасын қайтару және Қарызды пайдаланғандығы үшін сыйақы бойынша міндеттерін орындау мерзімін бұзған жағдайда, және аталмыш бұзушылық (уақытын өткізу) 30(отыз) күнтізбелік күннен асып кетсе, Клиент Серіктестікке Сайттағы Жеке кабинет сервисін пайдаланып Қарыздық борышты қайта құрылымдау туралы ұсыныс  жіберуге құқылы. Бір жұмыс күні ішінде Клиент Төлем кестесіне сәйкес Қарыздық борыш сомасының 5%  мөлшеріндегі бірінші төлемді жүзеге асыруы тиіс. Қайта құрылымдауға Офертаны Серіктестік оны Клиентке электрондық поштамен сәйкес хабарлама немесе жоғарыда көрсетілген ақшалай қаржыны алуын растайтын SMS –хабарлама (Қайта құрылымдау туралы Офертаны құптау) жіберу арқылы Клиент Серіктестікке жіберген сәттен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде құптайды;

6.10. Қайта құрылымдауға Оферта жіберілген сәттен бастап Клиенттің Қарыз келісімшарты бойынша өз міндеттерін толық орындаған сәтіне дейін есептелетін мерзім ішінде Қарызды пайдаланғандығы үшін Серіктестікке Қарызды пайдаланғандығы үшін Негізгі қарыз сомасынан 0,1 % төлейді;

6.11. Қайта құрылымдау кезінде Қарыз келісімшартының қолданысын ұзарту мерзімін Клиент өз бетінше белгілейді, бірақ 6 (алты) айдан аспауы тиіс;

6.12. Клиент қайта құрылымдау сатысында Қарызды өтеудің келесі тәсілдерін таңдауға құқылы:

а) ай сайынғы төлемдер;

б) екі аптада бір рет жүзеге асырылатын төлемдер;

в) апта сайын жүзеге асырылатын төлемдер.

6.13. Қайта құрылымдау кезінде осы Ережелердің 5.4. тармағында белгіленген көлемдегі сыйақының, сондай-ақ осы Ережелердің 7 тарауында белгіленген айыппұлдық санкциялардың Клиент қайта құрылымдауға Оферта жіберген күннен бастап есептелуі тоқтатылады;

6.14. Егер де Клиент қайта құрылымдауға Оферта жіберілген сәттен бастап бір жұмыс күні ішінде Төлемдер кестесіне сәйкес бірінші жарнаны төлеуді жүзеге асырмаса, сыйақы мен айыппұлдық санкциялар толығымен есептеледі және Клиент төлеуі тиісті, ал Қайта құрылымдауға офертаны Серіктестік құптауы тиіс емес;

6.15. Егер де Клиент Төлем кестесімен белгіленген төлемдер тәртібін бұзған және Қарыздық борышты тек ішінара жүзеге асырған болса, онда өтелмеген Қарыздық борыштың қалған бөлігіне Төлемдік кестеге сәйкес төлем жүзеге асырылуы тиіс болған күннен кейінгі күннен бастап Клиент Қарыздық борышты төлеу бойынша өзінің міндетін орындаған күнді қоса алғанға дейін айыппұлдар (осы Ережелердің 7 тарауына сәйкес) есептеледі;

6.16. Егер Клиент 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде Төлемдер кестесінде белгіленген төлем тәртібіне сәйкес ешқандай төлемді жүзеге асырмаса, Серіктестік Қарыздық борыштың барлық қалған сомасын қайтаруды талап етуге құқылы;

6.17. Серіктестік Қарыз бен Қарызды пайдаланған барлық мерзім үшін сыйақы сомасын  және келесі жағдайларда Келісімшарттың шарттарына сәйкес төленуге тиісті басқа да сомаларды толық көлемде өндіріп алуды мерзімінен бұрын талап етуге құқылы:

6.17.1. Клиент кез келген төлемді кешіктерген кезде;

6.17.2. егер Клиент сот үдерісіне тартылса;

6.17.3. Клиент Келісімшарт бойынша өз міндеттерін бұзған кезде;

6.17.4. Клиент Өтінім берген кезде дұрыс емес мәліметтер беріп, ол туралы Серіктестікке белгілі болғанда.

6.18.  Серіктестік Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында қарастырылған барлық, Серіктестікке тиесілі ақшаны қайтару бойынша өз құқықтары мен мүдделерін қорғау үшін қажетті шараларды қабылдауға құқылы. Осыған байланысты Серіктестік жұмсаған шығындардың барлығын Клиент өтейді.

7 ТАРАУ. КЛИЕНТТІҢ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ

7.1. Егер де Клиент Қарыз бойынша төлемді белгіленген мерзімін бұзған жағдайда, Серіктестік Қарыз келісімшартын жасаған Клиенттен белгіленген бөліктен 5000 теңге мөлшерінде және мерзімі өткен әрбір күн үшін Негізгі қарыздың  пайыздан тұратын тұрақсыздық айыбын талап етуге құқылы. Төмендегі кестеге сәйкес:

Несиенің Келісім шарт мерзімі, күні

Тәулік бойынша сыйақы мөлшерлемесі,%

 7 (жеті) күннен аз

 3,24

 8 (сегіз)

 3,14

 9 (тоғыз)

 3,04

 10 (он)

 2,94

 11 (он бір)

 2,84

 12 (он екі ) және одан коп

 2,74

Тұрақсыздық айыбын төлеу Клиентті Қарызды қайтару және Қарызды пайдаланғандық үшін сыйақы бойынша міндеттерін орындаудан босатпайды.

7.2. Қарызды өтеуді Клиент екі аптадан аса кешіктірген жағдайда, Серіктестік Клиенттен қарыздық борышты өндіріп алу үшін сотқа дейін тәртіппен коллекторлық агенттікке жүгінуге немесе бұзылған құқықтар мен заңды мүдделерін қорғау үшін сотқа жүгінуге құқылы;

7.3.  Клиент қарызды өтеу бойынша өз мойнына алған міндеттерді бұзған жағдайда, Серіктестік, өзінің ұйғарымы бойынша, Клиенттің келісімінсіз өзінің құқықтарын талап ету, құқықтарын беру келісімшартын (цессиялар) беру арқылы үшінші тұлғаға бере алады;

7.4. Клиент қарызды өтеу бойынша өз мойнына алған міндеттерді 90 күннен аса  бұзған жағдайда. Серіктестік төленбеген төлемдерге сыйақыны тоқтатуға құқылы.

8 ТАРАУ. ДАУЛАРДЫ ШЕШУ

8.1. Серіктестік пен Клиент арасында туындауы мүмкін барлық даулар мен келіспеушіліктер келіссөздер жүргізу арқылы шешіледі. Егер де Тараптар келіссөздер барысында келісімге келе алмаса, онда дау Серіктестіктің орналасқан жері бойынша сотта қаралуға жатады;

8.2.  Серіктестік пен Клиент Келісімшарт бойынша өз міндеттерін орындамаған жағдайда, Серіктестік сот органдарына жүгінген жағдайда Клиенттен Қарыздық борышты бұйрықтық өндіріс арқылы (сот бұйрығын шығару) тәртібімен өндіріп алуы мүмкін.

9 ТАРАУ. ЕРЕЖЕЛЕРДІ БЕКІТУ ЖӘНЕ ӨЗГЕРТУ ТӘРТІБІ

9.1.  Осы Ережелер, сондай-ақ оған енгізілетін кез келген өзгертулер мен толықтыруларды Серіктестіктің Бас директоры бекітеді және барлық қызығушылық танытқан тұлғалардың танысуы үшін Сайтта орналастырылады.


Қарызды рәсімдеу

Жалақыға дейінгі жедел онлайн қарыз – бұл оңай
Ол сіздің 10 минут қана уақытыңызды алады

яндекс.ћетрика